Scottish Recovery Network : Erfaringer med peer-støtte i mere end 10 år.

I denne artikel   peges der på at på trods af store udfordringer ved at implementere peer-støtte så er der rigtig store fordele når vi taler om det psykiatriske område. Fordelene gør sig gældende for både patienter og peers og bidrager til at systemet bliver mere recovery-fokuseret. Det vil sige fremmer et overordnet fokus på at styrke det enkelte menneske.  ”Peer support is a strengths-based approach which starts with what’s strong, not with what’s wrong;”

Denne artikel er et engelsksproget, sammendrag og diskussion af eksisterende engelsk litteratur omkring Peer-støtte i Skotland. Den anvendte litteratur er videnskabeligt funderet i flere forskellige traditioner både kvalitativt og kvantitativt.

Artiklen gennemgår hvordan peer støtte faciliteter I Scotland, hvilke formelle konstruktioner der er til stede samt hvilke relationelle og systemiske fordele der er.

Der er sket en væsentlig stigning i udbredelsen og brugen af peers over de sidste 10 år, fra 2006-2016. Denne stigning ses særligt i forhold til området omkring ulønnede peers. I artiklen ligges der vægt på, at den manglende stigning i brugen af peers indenfor den lovpligtige sektor bunder i manglende evidens i forhold til ”cost benefit” årsager samt konkurrerende prioriter mellem ønsket, men ikke påkrævet brug af peers.

Artiklen diskuterer fordele og ulemper ved peerstøtte og afsnittet om fordele henvender sig både til de overordnede fordele for patienterne, fordele for peers samt fordele for de ansatte, hvor peers er tilknyttet.

Fordele for patienter

Der er samlet set positive faktorer, der kan udledes af anvendelsen af peer støtte. Her nævnes: håb, empowerment, social inklusion, empati og accept, reduktion af stigmatisering og reduktion af indlæggelser og genindlæggelser. Der er dog også et studie, der viser at peerstøtte ikke er hverken bedre eller dårligere end den almindelige pleje, som udføres af fagprofessionelle.

Fordele for peers

Lønnede peers kommer i arbejde. Både lønnede og ulønnede peers oplever en positiv effekt af at kunne bidrage med erfaringer, som bliver anset som værdifulde i stedet for et problem. Det skaber en positiv identitetsforståelse.

Fordele for professionelle

Derudover er der også fordele for de professionelle, der arbejder på de afdelinger, hvor peers indgår. Der berettes om øget reduktion af stigma og hermed en øget reduktion af en ”dem og os-kultur”.

Artiklen gennemgår også ulemper ved peer støtte:
Det viser sig ved udfordringer med at opsætte grænser I forhold til ubalancer i magtfordelingen i de respektive teams. Dette kan resultere i at peeransatte oplever stress og misforståede oplevelser af deres rolle. Det bunder i manglende definitioner af roller, ansatte og peers imellem, hvilket skyldes at peer støtte er en forholdsvis ny aktivitet, som derfor ikke er beskrevet tilstrækkeligt.

Afslutningsvist beskrives hvorledes Scottish Recovery Network de sidste 10 år har arbejdet med og for udbredelsen af vejledning og læring indenfor feltet og hvordan der på denne måde, er skabt større viden og støtte. Her henvises også til andre aktører, der forestår dette arbejde for at fremme udviklingen af peer arbejdernes rolle. Hele artiklen er linket herunder.

Kilde: Peer support roles in mental health services

Scottish Recovery Network

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *