Overskuelig, dansk artikel der samler hovedkonklusionerne fra allerede eksisterende forskningslitteratur omkring peer-medarbejdere. Opsamler primært på kvantitative undersøgelser.

Artiklen påpeger vigtige diskussionspunkter ift. kommende indsamling af viden om peerarbejde og dets effekt.

 

Superkort resume (6-10 linjer)

En 15 siders dansksproget artikel, der opridser de væsentligste kvantitative undersøgelser udarbejdet i perioden 1999-2015 omkring peerarbejdets effekt.

Tre delkonklusioner fører frem til den samlede konklusion, at der ikke en nogen påviselig negativ effekt ved peermedarbejdere. Undersøgelserne viser, at peerarbejdet har mindst samme effekt på brugerne.

Artiklen fremhæver, at de kvantitative undersøgelser har svært ved at indfange den kvalitative værdi og positive effekt ved peermedarbejdere.

 

Resumé

Artiklen er skrevet af Lone Pedersen og Lisa Korsbek, der begge er tilknyttet Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery, PC Ballerup.

Artiklens formål er at danne et overblik over den eksisterende litteratur, der beskæftiger sig med kvantitative undersøgelser om peerarbejde. Grundlaget for artiklen er 11 artikler, der er udgivet mellem 2011-2015. Artiklen fremhæver, at undersøgelserne er svære at sammenligne og dermed se en samlet konklusion, da metoderne varierer en del.

Artiklen inddeler på baggrund af litteraturen peerarbejdet i tre felter: 1) konventionel brug af peerstøtte, hvor indsatsen overfor borgeren kunne udføres af traditionelle faggrupper 2) supplerende peerstøtte, hvor peermedarbejderen yder et supplerende arbejde som tillæg til de traditionelle faggrupper og 3) særskilte peerstøtteindsatser, der ofte er brugerdrevne og rummer indsatser der forudsætter en peerkompetence.

Effekten af peerarbejdet er målt på individniveau, og forfatterne ser tre foreløbige konklusioner i litteraturen: a) Mindst samme effekt, b) Nogle gange større effekt og c) Ikke større effekt på traditionelle, kliniske effektmål.

Artiklen påpeger, at kommende forskning bør anvende andre effektmål end de traditionelle, for at påvise peerarbejdets effekt. Desuden vil det være en fordel med flere undersøgelser af peerarbejdet i praksis, dvs. eksplorative undersøgelser.

Artiklen understreger, at den kvantitative litteratur ikke er i stand til at give det fulde billede af peerlandskabet.