Peer-Netværket er et landsdækkende netværk for dig, der arbejder som peer og bruger dine egne erfaringskompetencer til at støtte andre med psykiske vanskeligheder. Peer-Netværket er etableret af en række frivillige foreninger, herunder LAP, SIND og Outsideren.

Peer-Netværket er finansieret af satspuljemidler frem til udgangen af juni 2020.

I Peer-Netværket har vi fokus på faglighed – vores særlige færdigheder er de levede erfaringer i en kombination med vores øvrige kompetencer. I peer-støtte arbejdet omsætter vi de levede erfaringer til erfaringskompetencer og bruger dem aktivt i vores arbejde. Vores faglighed er baseret på viden, erfaring, engagement og nærvær. Vi kommer som os selv med hver vores fortælling. Disse fortællinger er en bevidning af recovery-processen. Vi indgår i ligeværdige relationer, hvor gensidighed, spejling og genkendelighed er grundlæggende elementer.

Videre til Peer-Netværket Danmark her