Hensigten med siden her er at formidle viden om peerstøtte. Både forskningsbaseret viden og viden i almindelighed. Siden åbnes officielt i forbindelse med Folkemødet på Bornholm 14-17 juni 2018. Senere vil siden blive opdateret med nyeste viden.

Barfodsforskerne deltager i Folkemødet. Det er mennesker med en ballast af erfaringsbaseret viden om at komme sig efter psykisk sygdom. De er alle dedikerede formidlere af viden om peer-støtte og om at bruge deres egne erfaringer i fagligt regi.

Siden er oprettet i et partnerskab af Peer-netværket Danmark, Mentorland og  Landsforeningen SIND.

Oprettelsen er støttet af Styrelsen for Forskning og Innovation (udlodningsmidlerne).

 Illustrator:  Claus Bekker Jensen, Visuel Vision