Barfodsforskerne er mennesker med en ballast af erfaringsbaseret viden om at komme sig efter psykisk sygdom. De er alle dedikerede formidlere af viden om peer-støtte og om at bruge deres egne erfaringer i fagligt regi. De har vid og kant og er parate til at indgå i debatter om inklusion af borgere med psykiske vanskeligheder. Barfodsforskerne er til rådighed som debattører på Folkemødet på Bornholm 14 til 17 juni 2018. Og efter Folkemødet som foredragsholdere.

Her er listen over Barfodsforskerne der kan kontaktes direkte på mobil:

(send en SMS og få en Barfodsforsker til at ringe dig op)

Petrine Severin
Petrine har været aktiv på peer-støtteområdet siden 2013. Først som recovery mentor, sidenhen som projektkonsulent, underviser samt kursus-udvikler. Hun er en engageret debattør, dynamisk facilitator og erfaren oplægsholder med en særlig opmærksomhed på gensidig inspiration og læring. Hun formidler viden om peer-støtte ud fra egne levede erfaringer med psykiske vanskeligheder, hvor ressourcefortællingen er kernen – men også fra et professionelt ståsted, hvor hun har et skarpt blik på udvikling af peer-fagligheden og implementering af denne på arbejdspladser og i organisationer. Kreativitet er et vigtigt omdrejningspunkt i Petrines tilgang. Hun er særligt optaget af at undersøge de skæve vinkler og anderledes perspektiver og er altid nysgerrig på at finde nye veje til at holde gang i dialogen om peerstøtte. Mobil 22 55 42 19

Kristine Schwarz
Skarp og dedikeret kommunikatør med en oprigtig nysgerrighed omkring relationer og dialog. Kristine har gennem egne erfaringer og sygdomsforløb fået skærpet sin opmærksomhed omkring mennesker og den måde, vi taler med hinanden på. Hendes interesse ligger særligt i den store gråzone, hvor man hverken er ragende psykotisk eller fuldstændig velfungerende. Når I møder Kristine, bliver jeres holdninger udfordret i en ærlig og empatisk dialog. Mobil 28 70 56 85

Thomas Ravn
Han er ansat som projektkonsulent i Peer-Netværket Danmark og har skarpt fokus på at skabe samarbejde mellem aktører og et stort hjerte for jobskabelse inden for peer-området. Gennem egen livserfaring og langt sygdomsforløb har Thomas fået fokus på vigtigheden i, hvordan vi møder mennesket. Han er en erfaren oplægsholder, og har blandt andet flere gange holdt oplæg for Kommunernes Landsforening. Når I møder Thomas, møder I en dedikeret og empatisk debattør som gerne udfordrer jeres holdninger og som gerne lader sig udfordre af jeres. Det er vigtigt at peer-støtte-arbejdet udvikler sig i Danmark, derfor løfter vi i flok. Mobil 21 97 70 87

Simon Lambrecht Finne
Han har siden 2015 arbejdet som peermedarbejder i Rudersdal kommune og har arbejdet som underviser, individuel støtte, gruppeleder, foredragsholder, medarrangør af events, samt været projektmedarbejder på udviklingsprojekter. Simon har fokuseret på at skabe forløb, hvor der skabes værker; tekster, sange, eller film. Igennem sin praksis i Rudersdal og igennem sit speciale fra Roskilde Universitet har han specialiseret sig i kreative og æstetiske læreprocesser, sanselig kommunikation og livshistoriefortællinger. Simon producerer workshops, hvor begreber som fremtid, drømme, kreativitet og samskabelse er i fokus. Simon er smittende positiv og optimistisk og har et skævt og skarpt blik på mennesker og på omverdenen. Mobil 31 69 00 20

Lise Doktor
Er ansat som peer-støtte medarbejder i Region Hovedstaden. Handes arbejdsplads er i Distriktspsykiatrisk Center på Frederiksberg. Arbejder her med fokus på individuel støtte og gruppe facilitering, samt oplæg for patienter og pårørendes: Lise er uddannet ergoterapeut. Hun arbejder desuden på peer-uddannelsen. Har været tovholder for netværksgrupper i peer-netværket, ekstern underviser i kommunale gruppeforløb omkring fysisk og psykisk sundhed. Underviser på uddannelsen “Recovery og rehabilitering” for SOF/KK ved Professionshøjskolen København. Når vi taler om peer-støtte er hendes passion af-stigmatisering, brugerinddragelse og empowerment. Og som hun siger: ”Det bedste er at se en rankere ryg, når borgeren går ud af min dør”. Mobil 2256 7178