Indlæg af Barfodsforsker

Peer-støtte i Danmark: En mellemtid

Af Klavs Serup Rasmussen, projektansvarlig i Peer Partnerskabet I Peer Partnerskabet har vi tidligere været med til at introducere peer-støtte i en dansk kontekst i både kommuner og regioner. Hen ad vejen er det blevet tydeligt, at på grund af vores velfærdstradition, spiller peer-støtte en anden rolle i Danmark end i mange andre lande. Især […]

Konferencen om peerarbejde og peerfaglighed der blev afholdt i Odense 24. april

Dagen blev til på baggrund af et godt samarbejde mellem Barfodsforskerne, Forskningens Døgn under Uddannelses- og Forskningsministeriet og Peer-Netværket. Hertil kom et tæt og frugtbart samarbejde med dagens oplægsholdere, hvis syn på peerarbejde blev en ny stemme i koret i vores fælles arbejde for og med peers og den faglighed, de/I repræsenterer. Det var første […]

Der er noget i luften – om peerarbejdet i Region Hovedstadens Psykiatri

Kender du det? Når et udsagn er så indlysende sandt, at behovet for forklaring ligesom fordufter, og argumentationen for, hvorfor det er, som det er, indeholdes i den virkning, som udsagnet vidner om. Det er måske nok en krøllet formulering, men lad mig så guide dig lidt til klarhed. Jeg taler om recovery-mentorindsatsen i Region […]

Slutevalueringen fra Socialstyrelsen: Forsøg med ansættelse af medarbejdere, brug af frivillige og brug af mentorer med brugerbaggrund i den regionale og kommunale indsats

Der er stigende forskningsmæssigt  belæg  for, at mennesker, der har gennemlevet psykiske vanskeligheder og recovery, kan udgøre en unik og virksom ressource i indsatsen over for andre mennesker med psykiske lidelser. Derfor afsatte man i aftalen om satspuljen på psykiatriområdet for 2014-2017 under temaet Borgere og pårørende som en ressource i indsatsen midler til forsøg […]

Jeg ser det som mit job som peer at være med til at bygge mennesker op igen , lade dem genfinde deres ressourcer og deres drømme … og lade dem få noget af magten over eget liv tilbage

Lise er ansat som peerstøttemedarbejder i Region Hovedstaden. Hendes arbejdsplads er i Distriktspsykiatrisk Center på Frederiksberg. Har arbejder hun med fokus på individuel støtte og gruppefacilitering, samt oplæg for patienter og pårørende: Efter tre år på barsel og beslutningen om at skifte arbejdsplads og arbejdsfelt træder jeg ind af døren på min nye arbejdsplads. Psykiatrisk […]

Engelsk studie opsummerer evidens fra mere end 1000 studier i Storbritannien. Hvad er peer-støtte, og hvordan virker den?

Formålet med denne engelske undersøgelse er at finde ud af, hvad peerstøtte er, og om denne form for støtte virker i Storbritannien. Gennemgangen af mere end 1000 evidensstudier konkluderer, at der er evidens for, at peerstøtte giver folk mere selvtillid og giver dem vigtig ny viden. De, der modtager peerstøtten, værdsætter den og oplever, at de […]

Hvad siger forskningslitteraturen om peerstøtte og effekten af den?

Peerstøtte i psykiatrien er på dagsordenen. Artiklen, som vi her har taget uddrag fra, beskriver tre modeller for peerstøtte i de etablerede psykiatriske og psykosociale indsatser. De to forskere gennemgår den kvantitative litteratur om effekter af peerstøtte på baggrund af oversigtsartikler publiceret i perioden 1999-2015. – Peerstøtte i de etablerede psykiatriske og psykosociale indsatser. Formålet med […]

Peer-støttens resultater – erfaringer fra projekt peer-støtte i Region Hovedstaden

Rapporten viser at relationen peer-støtten giver borgeren forbundenhed til både andre personer tæt på og til samfundet generelt. Støtten indgyder håb og optimisme hos et stort antal borgere. Fremmer positiv opbygning af identitet uden selv-stigma. Mange borgere oplever mening med tilværelsen, blandt andet gennem opbygning af nye relationer til andre. Peer-støtten fremmer empowerment og giver […]

Hvordan skaber vi et større arbejdsmarked for peers – hvilke muligheder og barrierer?

Denne rapport fra projekt ”Ligestillet Støtte” henvender sig til medarbejdere især i kommuner og regioner. I undersøgelsen sammenfattes hovedpointerne om hvordan der kan skabes et arbejdsmarked for peer-medarbejdere. Undersøgelsen peger på at der er et stort personligt og samfundsmæssigt potentiale i at involvere borgere med brugererfaringer fra psykiatrien (peers) på arbejdsmarkedet. Undersøgelsen er foretaget af […]

Scottish Recovery Network : Erfaringer med peer-støtte i mere end 10 år.

I denne artikel   peges der på at på trods af store udfordringer ved at implementere peer-støtte så er der rigtig store fordele når vi taler om det psykiatriske område. Fordelene gør sig gældende for både patienter og peers og bidrager til at systemet bliver mere recovery-fokuseret. Det vil sige fremmer et overordnet fokus på at […]

Vi skal skabe en vi-kultur: Vi har tilsammen viden og ressourcer og kan skabe fantastiske resultater

Pytte Hertz Würtz er optaget af problemstillingen omkring misbrug/psykiatri. Hun brænder for, at der skal være et samarbejde på tværs af behandlingerne og mener ikke, at misbrugs- og psykiatriproblematikken kan skilles ad. Mennesket er én enhed og skal behandles som én enhed. Hun er ansat på Rusmiddelcenter Randers i Café Rusfri. Det er et tilbud […]